Civil szféra

A BODROGKISFALUDÉRT EGYESÜLET tevékenységéről
 
 
A Bodrogkisfaludért Egyesület 1992-től, megalakulásától fogva aktív részese községünk életének. A tagság jelenlegi létszáma 68 fő, de természetesen örömmel várják soraikba a településért tenni akaró új tagokat is.
Az egyesület elnöke 2008. áprilisáig Csicsek Dezsőné volt, aki több éven keresztül látta el a feladatát a tagság nagy megelégedésére. Az ő lemondása után ifj. Hegedűs Jánost választották meg a közgyűlésen jelenlévők az egyesület új elnökének, akit 2011-ben és 2014-ben is újraválasztott az egyesület közgyűlése. A szervezet titkára 2003-tól folyamatosan Molnárné Zborai Beáta.
 
A szervezet székhelye: 3917 Bodrogkisfalud, Sallai u. 9. ( a Tájház épülete )
Levelezési cím:  3917 Bodrogkisfalud, Kossuth u. 71.
Telefonszám: 47 / 396 – 307, 20 / 923 – 4210
 
Az egyesület bevételei:
-          tagdíjak
-         1 %-os felajánlások
-         önkormányzati támogatás
-         pályázati támogatások
 
 
Az egyesület legfontosabb tevékenységi körei:
 
  • A Tájház működtetése, látogatók fogadása, szórólap készíttetése
Az Önkormányzat segítségével 2000-ben végleges helyére költözött a Vissi Gyuláné által gondozott helytörténeti gyűjtemény. Megvásárlásra került egy XIX.sz. végén épült parasztház, amely még vályogból épült. Közös összefogással a régi tárgyak szakértői segítséggel rendszerezve ebben a házban kerültek elhelyezésre. A Tájház felavatására 2000. augusztus 19-én került sor. A volt lakóház a település építészeti karaktervédelme alatt áll. Az egyesület tagjai tartják rendben, illetve fogadják a látogatókat. De nemcsak az idelátogatók előtt nyitják ki a Tájház kapuját, hanem közösségi programok megvalósítására is, pl. minden évben itt tartják a nyári kézműves gyerektábort az udvaron.  Évente 3-500 fő látogatója van  a Tájháznak. 2010. augusztus 19-én a Tájház fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte az egyesület, mely során átadásra került az intézmény hivatalos működési engedélye. Az ünnepség részeként a Főtéri Kiállító Épületben egy fotókiállításon került bemutatásra a település múltja. 2011-ben pályázati forrásból sikerült a fából készült, rossz állapotban lévő bútorokat, tárgyakat restaurálni. A Tájház előzetes bejelentkezés alapján a hét minden napján térítésmentesen látogatható.
 
  • A Kisfaludi Körkép című helyi újság szerkesztése és kiadása
Az egyesület 1994-től jelenteti meg a Kisfaludi Körkép című helyi újságot. Ebben az önkormányzat hírei, intézmények munkája, eredményei, kultúrház, könyvtár tevékenysége, versenyek eredménye, focicsapat hírei… stb. szerepelnek. Az évente 2-3 alkalommal megjelenő lapot településünk minden lakója ingyenesen olvashatja.
 
  • Decemberben ruhagyűjtés és válogatás megszervezése a rászorulók részére
Az egyesület tagjai több mint 15 éve szerveznek ingyenes ruhagyűjtést és válogatást a rászoruló családok részére. A minden évben nagy mennyiségű helyi felajánlásból mindenki ( kb. 40 –50 család ) talál megfelelőt.
 
  • Nyári Kézműves Alkotótábor megrendezése a Tájházban
Az egyesület tagjainak önkéntes munkájának köszönhetően minden évben megtartjuk ezt a programsorozatot a gyerekek és a szülők nagy megelégedésére. A résztvevők remek hangulatban töltik el ezt a néhány napot, miközben új ismereteket szereznek, s még szorosabbra fűzik az évek során már kialakult barátságaikat. E program megszervezésében és lebonyolításában a Nyugdíjasház vezetője, Holhos Csilla is sok segítséget nyújt.
 
  • Kulturális, közművelődési programok szervezése
A több mint 20 éves egyesület fontos szerepet tölt be községünk kulturális életében is. Nemcsak az egyesületi tagok, hanem a gyerekek számára is szerveznek ilyen jellegű programokat. / Pl. játszóházak, műsoros programok, előadások / Nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a település közintézményeivel / Óvoda, Közösségi Ház, Nyugdíjasház /, valamint a Közösségi Ház keretein belül működő Barátság Nyugdíjas Klubbal. A folyamatos kapcsolattartás révén be tudják őket vonni a tervezett programsorozatok megvalósításába is.
 
 
Az egyesület vezetősége tisztelettel kéri, hogy amennyiben egyetértenek és szeretnék támogatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységet, úgy adójuk 1%-át ajánlják fel a részükre.
ADÓSZÁM: 18404533 – 1 - 05