Szavazólapon a képviselő-jelöltek sorrendje

 

A Bodrogkisfaludi Helyi Választási Bizottság

15/2014. (IX. 08.) határozata

 

 

A Bodrogkisfaludi Helyi  Választási Bizottság a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (a továbbiakban: választás) bejelentett, illetve nyilvántartásba vett képviselő-jelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Helyi Választási Bizottság a választáson bejelentett, illetve nyilvántartásba vett képviselő-jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

 

A Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni jogorvoslati kérelembe foglalható.

 

I n d o k o l á s

 

A Ve. 160. § (1) és (2) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról  szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 17. §-a szerint az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]

 

Az IM rendelet 30. § (1) bekezdése alapján a helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Bodrogkisfaludi Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 8-án 16.00 óra után elvégezte a bejelentett, illetve az általa nyilvántartásba vett jelöltek sorrendjének sorsolását. A jelöltek sorszámát jelen határozat melléklete tartalmazza.

 

A határozat a Ve. és az IM rendelet előzőekben hivatkozott rendelkezésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

 

 

Bodrogkisfalud 2014. szeptember 8.

 

 

                                                                                                                  Kiss Gyula sk.

a HVB elnöke

 

 

 

A határozatról értesülnek:

 

1.      a kisorsolt jelöltek valamennyien

2.      Irattár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 15/2014. (IX.8.) határozat melléklete

 

 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán bejelentett és nyilvántartásba vett képviselőjelöltek

 

 

Sorszám

 

 

A jelölt hivatalos neve

 

1.

 

 

Galovics József

 

2.

 

 

Majoros Mihály Péter

 

3.

 

 

Kovács László

 

4.

 

 

 

Mertán István

 

 

5.

 

 

Márkus Mónika

 

6.

 

 

Balogh Sándor

 

7.

 

 

Hajdú János

 

8.

 

 

 

Bodnár Csaba