BODROGKISFALUD HÍREI

A háztartási munka alapvető szabályai

A háztartási munka alapvető szabályai

 Háztartási munkának minősülnek a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

Nem tekinthető háztartási munkának

- a fenti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi,

- ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban részesül,

- ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.

Amennyiben a magánszemély háztartási alkalmazottat kíván foglalkoztatni, akkor havonta vagy folyamatos alkalmazás esetén akár több hónapra előre, a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, melyet teljesíthet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, a 12T1043H jelű bejelentő és változásbejelentő lap benyújtásával, vagy telefonon, a 185-ös telefonszám hívásával. A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

 A havonta történő bejelentés a teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időre vonatkozik. Ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést újra teljesíteni kell.

 A foglalkoztató az adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, a bejelentés időszakát, valamint a tényleges foglalkoztatás kezdő napját jelenti be az adóhatóság részére.

 Az említett bejelentés után a foglalkoztatót háztartási alkalmazottanként, havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli, melyet a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára, a 10032000-01076215 számlaszámra történő készpénzfizetéssel, vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával, vagy átutalással teljesíthet a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás.

 A háztartási alkalmazottat szolgáltatásáért ellenérték illeti meg, mely díjazás adórendszeren kívüli kereset, így azzal összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli.
A háztartási alkalmazott a bevétel megszerzése időpontjában igazolást kérhet a foglalkoztatótól, melynek tartalmaznia kell − többek között − a foglalkoztató és az alkalmazott adatain kívül a foglalkoztatás kezdő időpontját, a kifizetés összegét és időpontját, a hónapban munkavégzéssel töltött napokat, valamint a foglalkoztatás helyét.

 Fontos, hogy a bejelentés tényén, annak időtartamán (azaz, hogy hány hónapra történt bejelentés) és a tényleges foglalkoztatás kezdő napján kívül egyéb, a foglalkoztatói igazoláson feltüntetett adatokról az adóhatóság nem rendelkezik információval, így arról adatot sem tud szolgáltatni.

 A háztartási munkával kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén (06-40/42-42-42) keresztül.

                                         Nemzeti Adó- és Vámhivatal

                  Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága