BODROGKISFALUD HÍREI

2013 évi pénzügyi terv jóváhagyásáról

 

Bodrogkisalud község Önkormányzata Képviselőtestületének

 

3/2014. (V. 12) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

176.130 E Ft

Költségvetési bevétellel

 

 

180.970 E Ft

Költségvetési kiadással

 

 11.272 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri  hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

 (5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

 

 

5. §

 

Ez a rendelet 2014. május  16.-án lép hatályba.

 

 

 

Alexa Ilona sk.

Ádám László sk.

aljegyző

polgármester